آموزش گام به گام CSS 2.0 بخش شش

 

انتخابگر ID:
روش دیگری که برای تعریف استایل میتوان نام برد استفاده از ID است. شناسه ID احتمالا در آینده جایگزین شناسه NAME در تگهای HTML میشود بنابراین در هر صفحه نباید بیش از یکبار از هر ID استفاده شود صفحه از لحاظ استانداردی W3 خارج میشود. انتخابگر ID با علامت # مشخص میشود به مثال زیر که هر عنصری که داری شناسه ID=”TEST” باشد دقت کنید کادر قرمز رنگی دور آن نمایش داده میشود.

Code:
#test {border:red 1px solid}

عرض(width):
این مشخصه به ما این امکان را میدهد تا عرض بخشی از یک صفحه را تعینن کنیم.در مثال زیر برای div عرضی برابر 100px تعیین میکنیم.

Code:
<..div style="width:100px"><../div>


برای مقدار دهی میتوان ازpx که معادل پیکسل یا % که معادل درصد هست بعد از تعیین مقدار مورد نظر قرار داد.
ارتفاع (height) :
این پارامتر به ما اجازه تعیین ارتفاع بخشی صفحه را می دهد. در مثال زیر ما ارتفاع یک div را برابر 200px قرار میدهیم.

Code:
<..div style="height:200px"><../div>