آموزش گام به گام CSS 2.0 بخش پنجم

 

در نوشتن استایل میتوان از آوردن نام تگ نیز چشم پوشی کرد در این صورت ویژگیهای تعریف شده در آن کلاس بر هر تگ HTML که از کلاس مربوطه در شناسه کلاس ان استفاده شده باشد اثر می گذارد برای مثال در کلاس زیر ویژگی راست چین را تعریف میکنیم و از نام تگ در انتخابگر ان استفاده نمیکنیم:

Code:
.right{text-align: right}

حالا در کد HTML آن تگهایی که میخواهیم راست چین بشود نام کلاس right به آن اختصاص میدهیم:

Code:
<..p class="right">متن موردنظر به صورت راست چین<../p>
<..h1 class="right">عنوان مورد نظر بصورت راست چین<../h1>


هیچگاه برای شروع نوشتن نام کلاس از عدد استفاده نکنید چون ممکن است در مروگرهای مختلف شاهد نتیجه های متفاوتی باشیم یا کلا کد عمل نمیکند.

برای لینکهای که در یک div تعریف شده اند و برای آن div نیز کلاسی تعیین شده است میتوانیم ویژگیهای کلاس div را به لینکها نیز اختصاص دهیم به این صورت که پس از نوشتن استایل مربوطه باید پس از نقطه که مشخص کننده انتخابگر کلاس است نام کلاس را وارد کرده و بعد از ان یک فضای خالی space قرار داده و سپس نام لینکها یا تگهایی که میخواهیم استایل بر روی آن اعمال شود را مینویسیم به مثال زیر توجه کنید:

Code:
.test a:hover{border:green 1px solid}