مطالب توسط کارشناس

آموزش گام به گام وردپرس فارسی درس پنجم

برگه ها : بر روی بخش برگه ها کلیک می کنیم و وارد این بخش میشویم در این صفحه اگر برگه ای بصورت پیشفرض موجود باشد آن را در جدول نشان میدهد.برای ایجاد یک برگه جدید بر روی افزودن برگه کلیک می کنیم. صفحه باز شده برای ایجاد یک برگه جدید می باشد. همه امکانات […]