متخصصان سئو

متخصص سئو

متخصصان سئو چه کسانی هستند؟

SEO متخصصان سئو که به آنها حرفه ای های بهینه سازی وبسایت نیز گفته می شود،

وبسایت های موجود را اعتبار بخشیده و متناسب با استانداردهای موتورهای جستجو تنظیم می نمایند. نتیجه کار آنها ، دردسترس بودن وبسایت هاست.برای مثال وقتی شما در گوگل عبارت خرید محصولی را جستجو می کنید ، ترتیب نمایش وبسایت ها در صفحه نتایج اتنفاقی نخواهد بود ، بلکه مطابق با الگوریتمی محرمانه و پیچیده میباشد ، که گوگل براساس آن وبسایتی را معتبر ودیگری را کم ارزش تر تلقی می کند .متخصصان سئو افرادی متقلب نیستند! برخی با ترفندها و شگردهایی می توانند مدتی محدود گوگل را گیج کرده و وب سایتی خاص را در صدر نتایج گوگل قرار دهند. اما این کار سئو نیست ، چرا که نه تنها فایده ای برای آن مجموعه نداشته بلکه سبب جریمه های گوگل می شود و گوگل سایت مورد نظر را در لیست سیاه خود قرار میدهد و دیگر به آن سایت اعتماد نکرده و سبب حذف از نتایج گوگل خواهد شد.

متخصصان سئو با استفاده از ساختارهایی که به استاندارهای وب سایت معروف است و از طرفی شرکت گوگل به آنها حساس بوده و اعتبار سنجی وب سایت را از طریقشان انجام می دهد ، دست بکار می شوند تا جایگاه وب سایت را در موتورهای جستجوگر بهبود دهند.