آموزش گام به گام وردپرس فارسی درس پنجم

برگه ها :

بر روی بخش برگه ها کلیک می کنیم و وارد این بخش میشویم در این صفحه اگر برگه ای بصورت پیشفرض موجود باشد آن را در جدول نشان میدهد.برای ایجاد یک برگه جدید بر روی افزودن برگه کلیک می کنیم.

صفحه باز شده برای ایجاد یک برگه جدید می باشد. همه امکانات موجود در این بخش همانند بخش ایجاد پست جدید است با این تفاوت که دیگر نمی توان برای این برگه برچسب یا دسته ای ایجاد یا انتخاب کرد.در بخش چپ این صفحه در قسمت صفات برگه دو بخش قالب و چیدمان وجود دارد در قسمت قالب میتوان تعیین کرد که این برگه در کدام قالب نمایش داده شود و در قسمت چیدمان نیز اولویت نمایش تریتیب برگه ها قرار دارد که با تعیین اعداد مختلف ترتیب چیدمان آن در بخش نمایش برگه انتخاب میشود.

بعد وارد کردن عنوان و متن مورد نظر برای صفحه روی دکمه انتشار کلیک میکنیم.حال اگر دوباره وارد بخش همه برگه ها شویم میبینم برگه ای که ایجاد کردیم داخل جدول نمایش داده میشود.

دیدگاه ها :

با کلیک بر روی این بخش وارد قسمت دیدگاه ها میشویم.این قسمت مربوط به نمایش همه نظراتی است که کاربران آنرا در مورد یک مطلب مینویسند و در این قسمت قابل مدیریت می باشد. مانند ویرایش نظر ، پاسخ دادن و حذف کردن آن نظر است.