آموزش گام به گام وردپرس فارسی درس سوم

افزودن نوشته ها:

با کلیک بر روی زیر شاخه افزودن نوشته ها وارد این بخش می شویم. صفحه پیش رو شامل دوقسمت است در بخش سمت راست بالای صفحه عنوان نوشته قرار دارد در زیر آن پیوند یکتا یا همان لینک نوشته قرار دارد.در زیر آن دکمه افزودن پرونده چندرسانه ای است که با کلیک بر روی آن میتوان به متن عکس اضافه کرد.در بخش نوشتن مطلب بالای کادر دو قسمت دیداری و متن قرار دارد که در بخش دیداری متن و عکسها نمایش داده میشود و در بخش متن کدهای html ,css مربوط به نوشته یا عکس مورد نظر نمایش داده میشود. در بخش زیرین آن که ابزارهای نوشتن قرار گرفته این ابزارها همانند ابزارهای world می باشد.از سمت راست B برای ضخیم کردن متن انتخابی ، I برای کج کردن یا ایتالیک کردن نوشته ، ABC برای خط زدن نوشته ، علامت بعدی برای فهرست های نا مرتب ، در کنار آن فهرست های اولویت دار قرار دارد. بهمین ترتیب با نگه داشتن نشانه گر موس بر روی هریک از ابزارها نوشته ای راهنما برای نمایش کاربرد ابزار نشان داده میشود.در بخش سمت چپ ان صفحه قسمت های جداگانه ای وجود دارد که بصورت پیشفرض بخش انتشار ، دسته ها و برچسب ها فعال می باشد.

بخش انتشار: مربوط به انتشار یک مطلب است که دارای سه قسمت وضعیت ، نمایانی ، انتشار میباشد.

بخش وضعیت : حالت پیشنویس بطور پیش فرض قرار دارد که با کلیک بر روی آن یک زیرمجموعه دو قسمت نمایش میابد که داری دو قسمت بازبینی و پیشنویس است.

بخش نمایانی: بر روی ویرایش این بخش کلیک میکنیم یک زیرشاخه شامل قسمت عمومی ، سنجاق کردن این نوشته در برگه نخست است که با تیک زدن این گزینه مطلب نوشته شده توسط ما همیشه در صفحه اول و بالاترین نوشته از بقیه نوشته ها قرار می گیرد. گزینه های دیگر شامل رمزدار وخصوصی است که آنها را با توجه به هدف مورد نظر انتخاب میکنیم.

بخش انتشار: بر روی ویرایش این قسمت کلیک میکنیم زیر شاخه تاریخ نمایان میشود در این قسمت با تنظیم تاریخ به سیستم میفهمانیم که این نوشته باید در چه تاریخی به نمایش در بیاید.

دکمه انتشار هم مربوط به نمایش نوشته در سایت است.

بخش دسته ها: این قسمت مربوط به زمانی میشود که ما دسته هایی را برای طبقه بندی کردن مطالب ایجاد کردیم و بعد از نوشتن مطلب با توجه به موضوع نوشته یکی از این دسته ها را انتخاب میکنیم تا نوشته ما در آن دسته بصورت مرتب قرار بگیرد.

برچسب ها:

این بخش برای نوشتن برچسب مرتبط با مطلب ما می باشد که باعث قرار گرفتن مطلب در موتورهای جستجو میشود.

بخش پائین صفحه گفتگو ها:

این بخش شامل دو گزینه پذیرفتن دیدگاه و پذیرفتن بازتاب است که با توجه به هدف مطلب مورد نظر ما ، میتوان به کاربر بازدیدکننده اجازه داد تا نظر خود را برای آن مطلب بنویسد.